Klubbinformasjon

Medlemskontingenter for 2018

Aksjeeiere: kr 2500,-
Greenfee-medlemmer: kr 2500,-
Formiddagsmedlemmer: kr 2500,- (medlemskategori er full)
Eldre jr: kr 800
Yngre jr: kr 400

Styret 2016

Leder: Tor Haugerud *
Nestleder: Cato Burhol
Kasserer: Geir Sand **

Øvrige styremedlemmer:

Sindre Flo
Petter Burhol
Steinar Paulsen
Roy Berg Pedersen
Bengt Høyvik
Sigmund Aarvold
Dag Bråthen

*)Ansvarlig for Politiattester **) Varamann for Politiattester

Leder hcp-komitè: Tor Haugerud
Leder Banekomitè: Tor Haugerud
Leder Damegruppa: Jane Burhol
Leder Seniorgruppa: Sigmund Aarvold
Leder Juniorgruppa: Geir Sand

Tirdager klokken 18 = Damegolf

Finnes det en bedre måte å tilbringe en kveld på?
Ta gjerne kontakt med oss med gode idèer eller spørsmål.

Kontaktpersoner: Jane Burhol, 93200464 / Hilde Gjerstad, 98223248

Send epost

Kontaktpersoner: Tor Haugerud, 41566608

Send epost

Kontaktpersoner: Geir Sand, 95164829

Send epost

Ut på tur
Oppmøte og kjøring når det gjelder turene våre til andre baner avtales i hvert enkelt tilfelle.
Påmelding kan skje til:
E-post: sigmund.aarvold@gmail.com eller tlf. 67902324, mob. 48042295.
Påmeldingsliste til turene våre blir også slått opp i klubbhuset.
Kronerulling til kjøp av en brukt golfbil!
Det er flere av seniorene våre som i større og mindre grad er blitt avhengig av golfbil, og da trenger vi en bil til i tillegg til den ene vi har.
Derfor har vi foreslått en kronerulling på mandagsturneringene til kjøp av en brukt golfbil.
I og med at det er vi seniorer som er mest avhengig av golfbil synes vi at det er rimelig at vi kan hjelpe klubben med denne finansieringen.
Vi har nå en turneringsavgift på kr. 40,- hver mandag som dekker vafler, kaffe og premiering  utover hele sesongen. (Dette er billig!). Denne økes til kr. 100,- hvor kr. 60,- settes av til finansiering av golfbilen. I tillegg til dette kommer vanlig greenfee, alt etter som hvilken type medlemskap medlemmet har i klubben. Medlemmer i andre klubber kan spille sammen med oss i mandagsturneringene, ved å betale vanlig greenfee for gjester.
Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/groups/fetsenior/

Kontaktpersoner: Sigmund Aarvold, 48042295

Send epost

Bli medlem i Fet Golfklubb

Meld deg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet under

Ditt navn

Fødselsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ)

E-post

Telefon

Adresse

Postnummer og Sted


Ønsket medlemskap
VoksenEldre JuniorYngre Junior

Er du medlem i en annen klubb?
JANEI

Hvilken klubb skal være din hjemmeklubb?

Hva er ditt spiller-HCP, om du har?

Mottar noen i husstanden bladet "Norsk golf"?
JANEI