1/4 Åpning av driving range
17/4 Åpning av banen

Pandemisituasjonen endrer seg, vi  legger ut kurs og turneringer så fort det er lov.