ÅRSMØTE 2020, innkalling til alle med e-post i Golfbox

med Ingen kommentarer

Vi inviterer til årsmøte i Fet Golfklubb mandag den 27/1-2020 kl 19:00.

Sted: Klubbhuset. (Kan bli forandret, da kommer det e-post om dette)

Forslag til behandling sendes postmaster@fetgk.no innen 13. januar

AGENDA:

Valg av møteleder og referent, og to til å signere referatet
Godkjenning av innkalling
Klubbens årsmelding
Innkomne forslag og forslag fra styret
Klubbens regnskap 2019
Klubbens budsjett for 2020/Fastsette kontingent
Klubbens lov og organisering
Valg.
Diverse.
Vennlig hilsen

Fet GK/Styret