Innkalling Årsmøte 2019

med Ingen kommentarer

Det innkalles med dette til Årsmøte i Fet Golfklubb mandag den 4. februar 2019 på Enga kl. 19:00.
Gamle Televerksbygget
Engaveien 6, 1900 Fetsund.

Innkomne forslag må være styret i hende innen 28. januar.

AGENDA:

1.  Valg av møteleder og referent.

2.  Godkjenning av innkalling.

3.  Behandle klubbens årsmelding.

4.  Behandle innkomne forslag og forslag fra styret.

5.  Klubbens regnskap 2018.

6.  Klubbens budsjett for 2019/Fastsettelse av kontingent.

7.  Klubbens organisasjon.

8.  Valg: klubbens styre/valgkom./revisorer.

9.  Diverse.

Hilsen

Fet GK/Styret