ÅRSMØTE 2020, innkalling til alle med e-post i Golfbox

med Ingen kommentarer

Vi inviterer til årsmøte i Fet Golfklubb mandag den 27/1-2020 kl 19:00.

Sted: Klubbhuset. (Kan bli forandret, da kommer det e-post om dette)

Forslag til behandling sendes postmaster@fetgk.no innen 13. januar

AGENDA:

Valg av møteleder og referent, og to til å signere referatet
Godkjenning av innkalling
Klubbens årsmelding
Innkomne forslag og forslag fra styret
Klubbens regnskap 2019
Klubbens budsjett for 2020/Fastsette kontingent
Klubbens lov og organisering
Valg.
Diverse.
Vennlig hilsen

Fet GK/Styret

Innkalling Årsmøte 2019

med Ingen kommentarer

Det innkalles med dette til Årsmøte i Fet Golfklubb mandag den 4. februar 2019 på Enga kl. 19:00.
Gamle Televerksbygget
Engaveien 6, 1900 Fetsund.

Innkomne forslag må være styret i hende innen 28. januar.

AGENDA:

1.  Valg av møteleder og referent.

2.  Godkjenning av innkalling.

3.  Behandle klubbens årsmelding.

4.  Behandle innkomne forslag og forslag fra styret.

5.  Klubbens regnskap 2018.

6.  Klubbens budsjett for 2019/Fastsettelse av kontingent.

7.  Klubbens organisasjon.

8.  Valg: klubbens styre/valgkom./revisorer.

9.  Diverse.

Hilsen

Fet GK/Styret